Методи на защита

Модерните електронни управляващи системи и електрониката предназначена за бита са изградени от интегрални схеми с висока степен на интеграция, това ги прави все по-чувствителни от към страна на електромагнитни смущения и импулсно свръхнапрежение. Инсталирането на защити от импулсно свръхнапрежение, намалява опасността от тяхното унищожаване. По време на бури с висока степен на мълниеактивност, чувствителната електроника […]

През последните години в мълниезащитата на сгради, съоръжения и открити пространства, се иновираха редица нововъведения. Едно от тях са мълниеприемниците с изпреварващо действие. Този тип мълниеприемници имат различен подход и философия на защита от мълнии в сравнение с конвенционалния прътов мълниеприемник, или познат ни още като Франклинов прът. Важно е да се отбележи, че мълниеприемниците […]

Конвенционалната мълниезащитна инсталация е най-старата, най-опростената и добре позната, технология за защита на сгради и жива сила от директно попадение на мълния. Нейни основни компоненти са прътовите мълниеприемници и мълниеприемната мрежа, които чрез проводник са свързани към заземителните гнезда – мястото където се усъществява връската със земния участък. Мълниеприемните пръти представляват прът от стомана, алуминий […]