Колко ще струва?

За изграждането на мълниеотводната инсталация на търговски складове или производствени сгради е достатъчно да бъдат отделени суми от порядъка на до 2 % от стойността на стоките, или машините и съоръжнията които се намират в тях. Много е важно да се отбележи, че когато става въпрос за съизмеримост със стойността на сградата като цялостна конструкция, […]

За доставката и монтажа на мълниеотводната инсталация на жилищната кооперация, в която живеем в условията на обща съсобственост с всички съседи, независимо от етажа и площта на жилищата, разбита на части за отделните апартаменти, цената не надвишава 5% от стойността на елктродомакинските уреди и слаботокова техника използвани във всеки един поотделно.

За доставката на материалите и монтажа на мълниеотводната инсталация на еднофамилна къща са необходими средства не повече от 8 до 12 % от стойността на използваната в нея бяла техника, аудио и видео приемници и апаратури, персонални компютри, системи за наблюдение и друга слаботокова техника, която ще бъде унищожена.

За различните видове сгради (еднофамилни или жилищни кооперации, обществени сгради, складове и др.) има различни изисквания за степента им на защита от попадение на мълния. Допълнително, по-сложните от архитектурна гледна точка покривни конструкции, често пъти налагат специфични решения при изграждането на мълниеотводната инсталация. В зависимост от това се използват различни по функция и количество елементи, […]